Välkommen till arbetsåret 2017

  Fredagen den 20 januari och i början av veckan därpå får du som arbetar på arbetsmarknadsförvaltningen ett välkomstbrev i ditt postfack. Det är en uppstartshälsning inför allt det nya som väntar under arbetsåret 2017.

Avsändare är strategiska ledningsgruppen och alla ledare i förvaltningen

Brevet handlar om de beslut som tagits om hur vi ska arbeta på förvaltningen framöver. Det innehåller också en skiss på att jobba processinriktat, vår nya organisation och arbetskarta.

Om du inte har fått brevet under vecka 4 – hör av dig till din närmaste chef.

 

Klicka på brevet så visas det i större storlek.

Hej alla amf:are

Välkommen till arbetsåret 2017! 

Nu börjar vi forma

vår nya processorganisation, vår kultur och vårt nya sätt att arbeta med invånaren som medskapare.  Både du som medarbetare och de invånare vi möter ska få mer inflytande. Det handlar också om att skapa vår gemensamma kultur, hur vi ser på varandra och på invånarna.

Vårt nya arbetssätt innebär att vi styrs av en gemensam vision och gemensamma mål. Vi litar på varandra och har tilltro till varandras kompetens. Vi samarbetar och samspelar inom och utanför vår organisation. Vi ställer om snabbt utifrån förändrade behov och det som omvärlden kräver.

Det kommer att kräva nytt av oss alla, var och en.

Vårt uppdrag är att få människor i arbete och egen försörjning. Invånarna vi möter har olika behov, bakgrund och förmågor. Vägen till arbete ser också olika ut. Den kan gå via studier, språkträning, arbetsträning, praktik på företag, rehabilitering, träning på att fungera i ett socialt sammanhang eller motivation. För en del handlar det om att få en annan huvudman, till exempel om man är sjuk.

En huvudsaklig kontakt – guiden
Invånarna kommer i kontakt med oss på olika sätt. Det kan vara genom Helsingborg kontaktcenter eller via någon av våra e-tjänster, helsingborg.se eller andra digitala kanaler. Invånare som behöver vårt stöd kommer också att träffa oss i vår gemensamma ingång. Exakt hur ingången ska fungera vet vi inte idag. Det är något vi ska forma tillsammans framöver.

De invånare som kommer till oss får en huvudsaklig personlig kontakt inom arbetsmarknadsförvaltningen. Den funktionen kallas för guide. Uppgiften är just att guida personen mot arbete, studier eller annan egen försörjning.
För att invånaren ska få rätt stöd och service, utan att riskera att bollas mellan olika personer och kontakter, arbetar olika kompetenser i multiteam runt individen. Guiden är hela tiden den sammanhållande länken och kontaktytan mot invånaren i vägen mot arbete.

Våra medarbetare som beslutar om myndighetsutövning, till exempel antagning till vuxenutbildning och bedömning av rätten till försörjningsstöd, har löpande kontakt med guiden. Det är fortfarande guiden som är den huvudsakliga kontaktpersonen för invånaren.
Arbete är målet
Vårt arbete syftar till att människor ska få arbete – genom utbildning, olika stöd och metoder. Vi vill att invånarna som vi möter ska vara delaktiga i arbetslivet, ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning.  Allt utifrån var och ens behov och individuella situation.

Vi tror också på invånarnas kapacitet och inre drivkrafter. Invånaren själv, vi och våra samarbetspartners är möjliggörare. De som inte har möjlighet att arbeta ska få rätt stöd för att kunna närma sig arbete eller annan egen försörjning. Vägen till arbete ska vara så kort som möjligt, men kvalitativ.

Därför behöver vårt arbetssätt möta invånarnas behov. Ett bra samarbete med den lokalregionala arbetsmarknaden, stadens verksamheter och näringslivet är också viktigt för att förkorta vägen till jobb. Men allra viktigast är att vi samarbetar mellan våra fyra olika verksamhetsområden – support, arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning.

Du är en viktig del i det arbetet!  Utifrån ramarna och fattade beslut sätter vi arbetsformerna tillsammans.

Nu kör vi!

Vänliga hälsningar
Strategiska ledningsgruppen och samtliga ledare och chefer i förvaltningen

Håll dig uppdaterad om vårt arbete på invanarprocessen.helsingborg.se

Organisationsskiss och arbetskarta. Klicka på bilden så ser du den i mer läslig storlek.

Sista sidan på brevet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *