Utvecklingsgrupp igång

Nu är utvecklingsgruppen på arbetsmarknadsförvaltningen igång och har haft sitt första möte. Här har du kollegorna som ingår i den. De ska se till att vi går från ord till handling och ger invånarna inflytande.

Arbetsmarknadsförvaltningen ska gå från ord till handling och ge helsingborgarna mer inflytande. Foto: Bildbanken Helsingborgs stad.

Nyhet från intranätet 20 oktober 2016. 

Intresset för att vara med i gruppen var större än antal platser. Cirka 25 medarbetare anmälde intresse.

För att få en bredd på medarbetare från hela förvaltningen valdes tolv personer ut. Därutöver har strategiska ledningsgruppen utsett två chefer till gruppen. Vilka invånare som ska ingå är ännu inte bestämt.

Utvecklingsgruppen består av följande medarbetare:

 • Maria Ivanov (Assistent)
 • Caroline Larsen (Socialsekreterare)
 • Sandra Broström (Socialsekreterare)
 • Marie Bohlin (Socialsekreterare)
 • Lise-Lotte Karlsson (studie- och yrkesvägledare)
 • Eva Flensburg (SFI-lärare)
 • Ragnar Mattsson (Projektledare)
 • Ulrika Dakouri (Utbildningssekreterare)
 • Joakim Uppsäll-Sjögren (IT-tekniker)
 • Katarina Brinkhagen (Sakkunnig)
 • Pernille Kovac Brabrand (Processledare)
 • Cecilia Nilsson (projektkoordinator)
 • Carina Larsson (enhetschef)
 • Anna-Carin Mortenlind (enhetschef)

Invånaren ska äga sin process
Ett utmanande och spännande arbete väntar när nya och innovativa idéer som gynnar invånarnas inflytande ska föras fram.

Men ska målen i handlingsplanen nås behövs stöd. Det var medarbetarna i gruppen överens om vid uppstartsmötet den 18 oktober.

Följande togs upp:

 • Cheferna behöver förstärka utvecklingsgruppens mandat.
 • Utvecklingsgruppen behöver avsatt tid till uppdraget.
 • En konkret struktur att förhålla sig till för att kunna uppnå målen.
 • Kompetenshöjning, exempelvis föreläsning om ”tjänstelogik”.
 • Sprida kunskap kring utvecklingsgruppens arbete i hela förvaltningen och det mandat gruppen har.
 • Utvecklingsgruppen behöver ett erkännande för sitt mandat av sina respektive enhetschefer.
 • Utvecklingsgruppen behöver fler avstämningsmöten och kontinuerlig uppföljning/återkoppling är av stort behov.

Workshops med invånare
Nästa steg för gruppen är två workshops tillsammans med invånare.

– Det ska resultera i en konkret plan på hur vi ska implementera arbetet i vår nya organisation, en plan som strategiska ledningsgruppen ska besluta om i december, säger Samir Kafedzic som leder utvecklingsgruppen tillsammans med Ann Abrahamsson.

Den första workshopen infaller den 15 november klockan 09:00-12:00. Den andra blir en heldag den 22 november.

Vi kommer att följa utvecklingsgruppens arbete på intranätet, så alla kan ta del av det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *