Till dig som samarbetar med oss

Arbetsmarknadsförvaltningen samarbetar med många, både inom och utanför vår organisation. Ett bra samarbete med stadens verksamheter, myndigheter och näringslivet är viktigt för att förkorta vägen till jobb.

Här samlar vi information som riktar sig till dig som samarbetar med oss.

Ny processorganisation
År 2017 är inte vilket år som helst för oss på arbetsmarknadsförvaltningen. Det är året då vi går över till en helt ny processorganisation med invånaren som medskapare.

Vår nya organisation och vårt nya arbetssätt gäller från den 1 januari 2017, och nu går vi successivt över till det nya. Vår organisation delas in i fyra verksamhetsdelar: arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd, support och vuxenutbildning.

I korthet handlar vårt förnyade arbetssätt handlar bland annat om att:

  • invånarna som vi är i kontakt med ska ha en huvudsaklig kontakt på arbetsmarknadsförvaltningen – den funktionen kallas guide
  • myndighetsutövningen skiljs från planerings- och motivationsarbetet
  • vi ska arbeta mer tillsammans inom och utanför vår organisation
  • invånare och medarbetare kommer involveras i förvaltningens utvecklingsarbete mer än tidigare.

Är du nyfiken på vårt förnyelsearbete?

Läs mer i brevet som du hittar här intill.

Vi återkommer med mer konkret information när vi har kommit lite längre i vårt arbete.