Synpunkter från Akademikerförbundet SSR och öppet brev från medarbetare i entrén försörjningsstöd

Vad menas med gemensam ingång? Ska alla medarbetare arbeta med sina nya arbetsuppgifter från januari 2017? Får jag fortsätta med flextid och sommartidsförkortning? Det är några frågor som den fackliga organisationen Akademikerförbundet SSR har ställt vid samverkan. Det har också kommit in ett öppet brev till förvaltningsledningen med kritiska synpunkter från en grupp medarbetare som jobbar med försörjningsstödet inom entrén.

Artikeln publicerades på intranätet Insikten 27 oktober 2016

Av brevet framgår att medarbetarna bland annat tycker det är svårt att se om deras arbete ligger i ”gemensam ingång” eller under ”myndighet”.

Medarbetarna bakom brevet vill också synliggöra de invånare som mottagningen för försörjningsstödet möter.

Brevet avslutas med en önskan om muntlig återkoppling innan intresseanmälningarna måste lämnas in.

Återkoppling vid möte
Denna återkoppling lämnade förvaltningschef Jesper Theander och verksamhetscheferna Maria Skoglund och Inga-Lill Andersson till personalgruppen på onsdagen (26 oktober).

– Det blev ett bra möte. Det är bra att man får prata om otydligheter och den osäkerhet som den kan skapa. För oss alla är det viktigt att vi kan få uttrycka vad vi vill jobba med i den nya organisationen.  En del av synpunkterna har handlat om att medarbetare tycker det är svårt att välja när de ska skriva sina intresseanmälningar. Jag hoppas att vi kunde förtydliga och skingra en del av den oron när vi träffades, betonar förvaltningschef Jesper Theander.

– Det sociala arbete som sker inom entréns försörjningsstödsmottagning har inte alltid varit så tydligt i förvaltningen, vilket brevet från medarbetarna ger uttryck för. Nu fortsätter arbetet med att bygga organisationen inom respektive verksamhetsområde. I det arbetet är alla medarbetare som arbetar med försörjningsstöd, i mottagningen som inom andra områden, viktiga och kommer ha stor delaktighet i hur arbetet utformas, säger Inga-Lill Andersson, blivande verksamhetschef för ekonomiskt bistånd.

Frågor och svar
Synpunkter i form av frågor har också förts fram av den fackliga organisationen Akademikerbundet SSR. Det togs upp under samverkan den 14 oktober. Till varje fråga kan du läsa vad Jesper Theander har svarat:

Synpunkter från Akademikerförbundet SSR
Behåller man de förmåner som ingår i tjänstemannaavtalet som halvdag före röd dag, flex, sommartidsförkortning och arbetstid om man måste byta arbetsuppgifter?
Kommentar från förvaltningschef Jesper Theander
Ja i dagsläget tar man det med sig i ny organisation.

Synpunkter från Akademikerförbundet SSR
Fråga, kan medarbetarna välja flera olika alternativ ”inom boxen” eller måste hen välja två olika verksamheter?
Kommentar från förvaltningschef Jesper Theander
Medarbetaren ska lämna in två alternativ i sin intresseanmälan. Man kan välja två olika alternativ i två verksamheter men kan också välja två alternativ i samma verksamhet.

Synpunkter från Akademikerförbundet SSR
För att veta hur man ska välja har medarbetarna efterfrågat vad de olika arbetsuppgifterna i de olika boxarna kommer att vara. Man vet inte vad som menas med gemensam ingång och vad det arbetet skulle innebära för den enskilde. Kan ledningen beskriva lite mer eller om inte varför?
Kommentar från förvaltningschef Jesper Theander
Innehållet och enhetsindelning i de olika verksamhetsdelarna är ett arbete som fortsätter under hösten.  Det arbetet ska verksamhetscheferna, blivande enhetschefer, medarbetare och invånare inom respektive verksamhetsdel vara med och utforma.

Synpunkter från Akademikerförbundet SSR
Ska alla medarbetare arbeta utifrån den nya organisationen med sina nya arbetsuppgifter från januari 2017 eller är det bara ramarna som ska vara klara då? Många tror att de ska vara på sina nya stationer den 2:e januari?
Kommentar från förvaltningschef Jesper Theander
Hur långt respektive verksamhet har kommit vid nyår är oklart, vi återkommer med återkommande information till berörda.

Synpunkter från Akademikerförbundet SSR
Många medarbetare/medlemmar vill veta när de kommer att bli berörda av det nya? Gärna en tidslinje!
Kommentar från förvaltningschef Jesper Theander
Vart efter tidsplaner fastställs i respektive verksamhet kommuniceras det till berörda.

Synpunkter från Akademikerförbundet SSR
Hur säkerställer ni att det verkligen är rätt och adekvat information som går ut till medarbetarna?
Kommentar från förvaltningschef Jesper Theander
Rätt information är den som publiceras på Insikten.

Synpunkter från Akademikerförbundet SSR
De handlingsplaner och riskanalyser som tidigare gjorts måste kommuniceras till medarbetarna så de vet att de blir lyssnade på och deras åsikter tas på allvar.
Kommentar från förvaltningschef Jesper Theander
De handlingsplaner som tagits fram är utifrån den riskanalys som gjordes utav cirka 100 medarbetare/chefer inför beslut om ny organisation utifrån inriktningsbeslut Invånarprocessen, den 2016-08-31.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *