Så ska vi arbeta med invånarna

Hur ska utvecklingsgruppen arbeta så invånarna får inflytande i hela arbetsmarknadsförvaltningen? Det beslutar strategiska ledningsgruppen om den 19 december.

Utvecklingsgruppen på arbetsmarknadsförvaltningen

Här är utvecklingsgruppen (några saknas på bilden). Deras uppdrag: att driva på arbetet med invånarinflytande. Foto: Nina Gregoriusson

Den 12 december var hela utvecklingsgruppen på besök hos ledningen för att presentera ett förslag till styrdokument.

Det beskriver gruppens uppdrag, mandat, syfte och värdegrund. Men också hur invånarna kan påverka och inom vilka forum.

– Att jobba med invånarinflytande är inte ett ensamarbete för gruppen utan det ska hela förvaltningen jobba med. Utvecklingsgruppens medlemmar ansvarar för att driva utvecklingsarbetet framåt inom sina olika verksamhetsområden, säger Samir Kafedzic, strategisk utvecklare

Workshops med invånare
Den 15 och 22 november träffade utvecklingsgruppen ett 30-tal invånare för att få ny input till det kommande arbetet med invånarinflytandet.

Deras synpunkter har varit viktiga när styrdokumentet för utvecklingsgruppen skrivits fram.

Invånarna som deltog kom från olika insatser och utbildningar, Jobbtorget, sfi, föreningen Votra Drom och olika bostadsområden.

Tillsammans med tjänstemännen har de diskuterat hur invånarinflytandet kan förbättras och säkras. Men också vad de som invånare anser är det största hindret när de är i kontakt med oss.

Vilken input har ni fått från invånarna?

– Först var vi lite av en klagomur. Invånarna efterlyste bättre kommunikation internt. De tycker att alla som arbetar på förvaltningen ska ha systemkompetens, det vill säga känna till förvaltningens olika arbetsområden.  De vill också kunna lämna förslag, men det finns en rädsla för att lämna kritik. En del tror det kan bli repressalier, säger Amir Jawad, kandidat i utvecklingsstaben som varit med på mötena.

– Vi har i stort sett fått bekräftat de synpunkter som tidigare kommit fram, menar Samir Kafedzic.

Ovan situation
Att sitta tillsammans med deltagare, sfI-elever och studerande och prata om hur invånarna ska bli medskapare är en ovan situation för båda parter. Det kan kännas lite obekvämt i början, konstaterar han.

– Men efter ett tag lossnar det. Vi har bland annat fått synpunkter på att vi behöver förbättra vår kommunikation och anpassa den efter invånarnas behov. Invånare vi träffat tycker också det är viktigt med personliga möten, framhåller Samir Kafedzic.

Här har du kollegorna som ingår i utvecklingsgruppen:

Arbetsmarknad
Ragnar Mattsson, Anna-Carin Mortenlind, Caroline Larsen, Sandra Boström, Marie Bohlin, Carina Larsson, Pernille Brabrand och Cecilia Nilsson.

Vuxenutbildning
Eva Flensburg, Joakim Uppsäll-Sjögren, Lise-Lotte Karlsson, Annika Andersson och Maria Dahl.

Ekonomiskt bistånd
Maria Ivanov, Katarina Brinkhagen

Support
Samir Kafedzic, Ann Abrahamsson, Rami Al-Asaad, Amir Jawad, Nina Gregoriusson

Här kan du läsa en tidigare nyhet om utvecklingsgruppen.

https://invanarprocessen.helsingborg.se/utvecklingsgruppen-igang/

Text: Nina Gregoriusson

Sidan uppdaterad 12 april 2017.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *