Så ska multiteamen se ut

Invånare som kommer till arbetsmarknadsförvaltningen får en personlig kontakt – en guide. För att hen ska få rätt stöd kan guiden koppla på andra kompetenser från ett multiteam. Allt i samråd med invånaren.

Ett multiteam kommer att bestå av många olika kompetenser – som en färgpalett! Foto: Beatrice Stiernstedt.

Ett multiteam kan bestå av flera olika medarbetare. Socialsekreterare, matchare, arbetsterapeuter, coacher, handledare, arbetsledare, socialkonsulenter, integrationshandläggare, studie- och yrkesvägledare, lärare med flera.

Rent praktiskt kommer det vara så att en medarbetare tillhör en enhet, men ingår också i ett multiteam.

När teamet behövs, utifrån invånarens behov, kopplas det på.

Eftersom invånarna har olika behov varierar det vilka som engageras från multiteamet. Flera kompetenser kan vara engagerade samtidigt eller komma in i olika skeden.

Medarbetare från olika områden
Ett multiteam består av medarbetare från olika delar av förvaltningen, men framför allt från verksamhetsområde Arbetsmarknad.

Det kommer att bildas flera team.

– Enhetschefens uppdrag är att skapa multiteamen genom att plocka in kompetenser från olika enheter och andra verksamhetsområden, säger Maria Hällstig, t.f. verksamhetsområdeschef för Arbetsmarknad.

– Det är också viktigt att guiden, tillsammans med invånaren, involverar externa kontakter. Till exempel Arbetsförmedlingen, primärvården, psykiatrin och Försäkringskassan samt övriga kontakter inom kommunen.

Strategiska ledningsgruppen tog beslutet om hur multiteamen ska arbeta den 17 januari. Beslutet bygger på ett förslag från en arbetsgrupp med medarbetare som arbetat med frågan hösten 2016.

Här kan du läsa hela förslaget om multiteam från arbetsgruppen och beslutet i strategisk ledningsgrupp.

Text: Nina Gregoriusson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *