Ny organisation och nytt arbetssätt = ny kommunikation

Nu börjar vi jobba på ett nytt sätt på arbetsmarknadsförvaltningen. Även om förnyelsen sker stegvis och allt är långt ifrån konkret så är förändringen här. Då kan vi inte berätta om vår förvaltning och vårt arbete utifrån hur vi har arbetat tidigare utan nu behöver vi berätta om vår resa till det nya och ha en gemensam grund för det. Till exempel i presentationsmaterial, våra digitala kanaler, information till nyanställda med mera.

Jenny Andersson

Jenny Andersson, kommunikationsansvarig på arbetsmarknadsförvaltningen.

Med inriktningsbeslut, stadens vision, nämndens mål och vår verksamhetsidé som grund har kommunikationsgruppen* börjat forma nytt kommunikationsmaterial för arbetsmarknadsförvaltningen. Jesper Theander har också varit delaktig. Och arbetet har även stämts av med strategiska ledningsgruppen och i förvaltningens ledningsforum.

En gemensam grund
– Tanken är att vi har en gemensam grund som alla utgår ifrån oavsett var du jobbar inom förvaltningen, säger Jenny Andersson, kommunikationsansvarig.

På så sätt tydliggör vi både för oss själva och utåt hur vi jobbar och vad vårt arbete ska leda till.

Konkret handlar det om att oavsett om du är medarbetare, invånare, besökare, nyanställd, potentiell anställd eller samarbetspartner så ska vi alla ha en gemensam grund i vår visuella kommunikation som man känner igen i ord och bild.

– Vi kommer utgå från stadens varumärkesplattform och ta fram korta enkla texter och foton och andra visuella uttryck som förstärker det vi arbetar med här och vad vi vill förmedla, säger Edin Tucalija, webbredaktör och formgivare.
Tillsammans för fler i arbete

– En mening som kan förtydliga vårt uppdrag och vad vi gör övergripande hos oss är Arbetsmarknadsförvaltningen – tillsammans för fler i arbete.  Den speglar att vi jobbar gemensamt med invånaren, med varandra och med våra olika samverkanspartners och att målet för de allra flesta är arbete – men vägarna dit ser olika ut, säger Jenny Andersson.

Efter hand kommer löpande information till, och kommunikation med, invånarna när vårt förändrade arbetssätt berör dem mer konkret.   Samma sak när det gäller nya skyltar och så vidare. Det uppdateras efter hand som vår nya organisation och arbetssätt faller på plats.

Jenny berättade om arbetet hittills på ledningsforum i måndags. Presentationen finns i protokoll på Insikten.

Det som nyligen blivit klart är:

Det som kommer närmast och under våren är:

  • Nya korta övergripande texter om amf
  • Ett nytt presentationsunderlag om förvaltningen – fakta, vårt uppdrag, var vi är idag och vår resa framåt
  • Ett nytt gemensamt material för nyanställda
  • Ett nytt sätt att presentera helheten utifrån mål och resultat
  • Upphandling av foton och pictogram, visuella uttryck som speglar arbetsmarknadsförvaltningen
  • Med mera

Vad är stadens varumärkesplattform? Läs mer här.

Frågor kring kommunikationsarbete?
Kontakta någon av oss i kommunikationsgruppen.

 Kommunikationsgruppen består av Jenny Andersson, kommunikationsansvarig, Nina Gregoriusson, kommunikatör, Edin Tucalija, webbredaktör och formgivare. Gruppen tillhör support och har Annette Birr som chef.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *