Myndighet och planering delas i systemen

När medarbetarna i ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad startar datorn måndagen den 6 februari ser verksamhetssystemen annorlunda ut. De som bedömer rätten till försörjningsstöd och betalar ut pengar ser bara det som rör ekonomin. Arbetsmarknad har endast tillgång till det som handlar om planering och motivation.

Nu sker delningen mellan myndighet och planering i verksamhetssystemen. Foto: Anna Alexander Olsson. 

Förändringen i verksamhetssystemen betyder att det är skarpt läge när det gäller att dela på myndighetsutövning och planering på arbetsmarknadsförvaltningen.

Nu gäller det nya arbetssättet enligt invånarprocessen fullt ut.

De som påverkas är de som arbetar i verksamhetssystemen Viva IFO, som rör ekonomin och Viva UTF, som handlar om planering.

Allra mest berörs de medarbetare som fram till årsskiftet tillhörde före detta utredningscentrum men nu kommer att ingå i arbetsmarknad. Från att i den gamla organisationen haft tillgång till IFO i systemet, kommer de endast att ha behörighet inom UTF.

Det här gäller:

  • Medarbetarna i ekonomiskt bistånd har tillgång till Viva IFO där de ekonomiska beräkningarna för de som söker försörjningsstöd görs.
  • Medarbetarna i arbetsmarknad har tillgång till Viva UTF, där man arbetar med att planera och motivera invånare till arbete och egen försörjning.

Under en övergångstid – från den 6 februari till 10 februari – har socialsekreterarna som går över från före detta utredningscentrum till arbetsmarknad tilldelats läsbehörighet i Viva IFO.

Invånare som berörs, till exempel om de får byta handläggare, kommer att få information

Helgjobb med åtgärder
Fredagen den 3 februari börjar  IT-administratörerna Anna Ekberg och Susanna Lulic arbeta med alla åtgärder som krävs i systemen Viva IFO och Viva UTF.

Eftersom de inte kan göra detta när handläggare är inne i systemet, stängs systemen ner för handläggarna i ekonomiskt bistånd respektive arbetsmarknad från klockan 13:00.

Anna Ekberg och Susanna Lulic kommer även att jobba under helgen för att åtgärda inställningar och skapa dokument och mallar.

– Detta innebär bland annat flytt av ärenden till ny struktur, åtgärd av konteringsdokument som påverkar utbetalning av försörjningsstöd, ny behörighetsstruktur utifrån nya roller inom arbetsmarknad, nytt upplägg för att hantera beställning av ”planering” och avslutskoder för insats och uppdrag, säger Anna Ekberg.

Beslut i strategisk ledningsgrupp
Bakgrunden till förändringarna är inriktningsbesluten i invånarprocessen. Ett av dem är att dela på myndighetsutövning och planeringsarbete.

Den 30 januari beslutade strategiska ledningsgruppen om systemförändringarna. Vill du läsa mer om detaljerna så finns de i protokollet under Styrande dokument på intranätet Insikten

Text: Nina Gregoriusson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *