Möte med invånarexperter

– Att ni släpper in mig här skickar en viktig signal till andra att det går att påverka och förändra, säger Bengt Nilsson, före detta hemlös. I dag är han med på utvecklingsgruppens möte som invånarexpert tillsammans med Malin Hällström och Ulrika Eriksson, invånare och deltagare på Jobbtorget.

Bengt Nilsson bidrar i utvecklingsgruppen med sina erfarenheter av hur det är att vara i kontakt med förvaltningen.

Det är årets första möte med utvecklingsgruppen. Runt sammanträdesbordet sitter medarbetare och invånare för att tillsammans planera 2017 års arbete.

Bengt Nilsson är även med i flera brukargrupper via socialförvaltningen.

– Det verkade nästan för bra för att vara sant att få vara med på det här sättet. Min första tanke var, vad ska jag göra här? Men det är ett bra initiativ, säger han.

– Får jag veta vad jag ska göra och vilka målen är blir det ett annat engagemang. Och kontakten med socialsekreteraren blir inte svart eller vit, säger han.

Socialsekreterarna Marie Bohlin, Sabuha Cetinkaya och Bengt Nilsson är överens om att det är viktigt med invånarinflytande.

Efterlyser information
Malin och Ulrika blev tillfrågade av sina coacher om de ville vara med på utvecklingsgruppens möte. Båda tycker det är viktigt att engagera sig och jobba med sig själv.

De har också synpunkter på Jobbtorget, där arbetslösa får hjälp att komma vidare mot jobb eller studier. De efterlyser information om vilka resurser som finns och vad man kan få hjälp med, både innan deltagare kommer dit och under tiden de är där.

– Många som kommer till Jobbtorget fattar noll när de kommer. De vet inte vad de kommer till. Man tar inte tag i sin situation. Du måste vara aktiv själv också, inte hela tiden ha en negativ attityd och sitta och leka med telefonerna under gruppaktiviteterna, framhåller de.

Det är viktigt att engagera sig och jobba med sig själv, tycker Ulrika Eriksson och Malin Hällström, som har synpunkter på hur det är att delta i Jobbtorgets aktiviteter.

Återkoppling

Cecilia Nilsson, projektkoordinator inom arbetsmarknad och med i utvecklingsgruppen lovar att ta med sig synpunkterna tillbaka till Jobbtorget.

– Jag kommer att återkoppla till Jobbtorget en gång i månaden vad vi tar upp i utvecklingsgruppen, säger hon.

På dagordningen i dag står även en förfrågan från mottagningen för ekonomiskt bistånd som vill ha hjälp med att formulera begripliga frågor till en telefonundersökning.

Det kommer upp flera tips. Klarspråksgruppen på socialförvaltningen (brukare som granskar texter), den romska föreningen Vorta Drom, Jobbtorget och förvaltningens kommunikationsgrupp.

Frågan bollas tillbaka till mottagningen som får ta fram ett förslag att utgå ifrån.

Under mötet lyfter invånarna frågor kring kommunikation, klarspråk och digitalisering. Till exempel att få hjälp med att överklaga ett beslut, eller information om vilken mobiltelefon som är godkänd att köpa för den som har försörjningsstöd.

Cecilia Nilsson, till höger, är projektkoordinator på arbetsmarknadsförvaltningen. Hon kommer att ta med sig synpunkterna från Ulrika Eriksson och Malin Hällström till Jobbtorget.

Politiskt mål
– Alla på arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med invånarinflytande. Det har förvaltningsledningen beslutat. Vi som är med i utvecklingsgruppen ska ta ner arbetet till våra olika verksamheter, förklarar Samir Kafedzic, strategisk utvecklare.

Det finns också ett politiskt mål. Arbetsmarknadsnämnden har beslutat att invånarna ska ha inflytande på hur verksamheten utvecklas. Det kommer att mätas.

Målet för 2017 är att 50 procent av invånarna som är i kontakt med förvaltningen ska tycka att de kan påverka. De kommande två åren vill politikerna att ännu fler ska svara så.

Möten och aktiviteter

Under mötet spikas mötestider och aktiviteter för första halvåret 2017. Invånare är välkomna till alla möten.

  • 16 februari klockan 13:00-15:00. Möte med utvecklingsgruppen.
  • 23 februari klockan 9:00–16:00. Workshop i Miatorp, Norrehed.  Hur kan vi kommunicera och informera på ett bättre sätt. Invånare är med klockan 9:00–14:00, därefter efterarbete 14:00-16:00.
  • 23 mars klockan 13:00-15:00
  • 20 april klockan 9:00–16:00 i Miatorp, Norrehed. Workshop om invånaren som medskapare och vår nya organisation
  • 18 maj klockan 13:00-15:00. Möte med utvecklingsgruppen.
  • 22 maj. Preliminärt möte med den gemensamma utvecklingsgruppen för socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.
  • 12 juni klockan 13:00-15:00, Cafeterian på Järnvägsgatan 35. Preliminärt. Öppet hus med återkoppling till strategisk ledningsgrupp om vad har vi gjort under terminen.

Text och foto: Nina Gregoriusson

Årshjul utvecklingsgruppen 2017

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *