Med tillit som styrmedel

Arbetsmarknadsförvaltningen ska bli en processorganisation med invånaren i fokus. Det jobbar olika medarbetare på förvaltningen för fullt med. Fem handlingsplaner är grunden för arbetet som har kommit en bit på väg. Som medarbetare kan du följa det på olika sätt, även om du inte ingår i någon grupp.

Johanna Eriksson

Vår organisation ska vara möjliggörare, säger Johanna Eriksson, strategisk utvecklare.

Så jobbar arbetsmarknadsförvaltningen med handlingsplanerna

Det är handlingsplaner för:

  • att bli en processorganisation
  • att ha invånaren som medskapare
  • att dela myndighet och planering
  • att införa huvudhandläggare
  • att skapa en kvalitativ behovs- och målgruppsanalys.

Det finns 25 uppdrag knutna till handlingsplanerna och många arbetsgrupper är i gång.

Vad sysslar alla arbetsgrupper med egentligen? För att ge dig en helhetsbild av vad som pågår hittar du aktuell information i den gemensamma mappen G:\Allmänt\Handlingsplaner – AMF.

Du kan också följa arbetet genom det digitala verktyget Trello – länk. Cirka en gång i månaden kommer det även en sammanfattande nyhet på bloggen.

Varför alla dessa arbetsgrupper?

– För att kunna genomföra de fem handlingsplaner som antogs samtidigt med besluten i invånarprocessen, förklarar Johanna Eriksson, strategisk utvecklare.

– Men framför allt för att vi vill engagera medarbetare i förvaltningens utvecklingsarbete. Invånarna ska också vara delaktiga.

Att starta arbetsgrupper med medarbetare från olika delar av förvaltningen en begränsad tid liknar arbetet i ett multiteam, menar hon. Vilket är helt i linje med hur man arbetar i en processorganisation.

Vilka är med i arbetsgrupperna?

– Strategiska ledningsgruppen ansvarar för att hålla ihop handlingsplanearbetet och starta arbetsgrupper. Till några av grupperna, till exempel utvecklingsgruppen, multiteamsgruppen, val av huvudhandläggare och gemensam ingång har det gått ut öppna anmälningar på intranätet, som vem som helst kunnat anmäla sig till.

Till multiteamsgruppen kom det in 25 anmälningar till de åtta platserna. Vi fick då välja ut medarbetarna som skulle vara med för att få en så stor bredd som möjligt utifrån kompetens, erfarenhet och vilken verksamhetsdel man jobbar eller har jobbat i.

I andra arbetsgrupper har de som är med blivit tillfrågade utifrån den särskilda kompetens de har.

Johanna Eriksson håller med om att det kan vara lite svårt för alla medarbetare att få överblick och full koll.

Är det något som vi kanske får vänja oss vid?

– I en processorganisation är inte allt klart, färdigt och strukturerat från början. Strukturen ligger i stället i den gemensamma utvecklingsidén.  Vi kan inte sätta allt på pränt i ett rutmönster. Uppdrag avslutas och nya tillkommer. Det viktiga är att vi alla arbetar efter den gemensamma målbilden – att ha invånaren i fokus utifrån att vi ska nå nämndens mål. Det har vi naturligtvis haft förut också, men då utifrån var och ens del i organisationen. Nu ska vi ha det utifrån helheten.

Johanna tycker talesättet ”Nice to know, need to know” (Trevligt att veta, nödvändigt att veta) är bra att ta till. Ska vi jobba processinriktat kan vi inte känna till allt, men vi ska veta att vi drar åt samma håll.

Du är strategisk utvecklare för den förvaltningsövergripande utvecklingen och är kanske den som har allra bäst koll på allt som pågår i invånarprocessen. Vad är det som driver dig i detta arbete?

– Jag tror på att skapa likvärdiga möjligheter för människor. Vår organisation ska vara möjliggörare och stimulera människors inre drivkraft. Jag tror att alla har en kraft och att vi kan vara en viktig pusselbit i att frigöra den kapaciteten. Vi har fokuserat för mycket på vad vi ska ge, inte hur vi ska ge det.

Vi arbetar redan en del i denna riktning inom flera verksamheter i organisationen, framhåller Johanna.

– Det pågår också många andra viktiga utvecklingsprocesser jämsides med arbetet med handlingsplanerna. Till exempel ska vi upphandla ett nytt IT-system för dokumentation och statistik för arbete på såväl invånar- som organisationsnivå. När e-tjänsten inom försörjningsstödet införs kommer det också att påverka.

– Vi har en resa att göra och en ny kultur att jobba för tillsammans. Tilliten till varandra ska vara vårt styrmedel, säger Johanna Eriksson.

Text: Nina Gregoriusson
Foto: Pernilla Ringström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *