Klart med vem som blir din chef  

På väg mot vision 2035 och nytt arbetssätt på arbetsmarknadsförvaltningen. Foto: Peter Brinch.

På väg mot vision 2035 och nytt arbetssätt. Foto: Peter Brinch.

Vilken enhet ska jag tillhöra och vem blir min chef från den 2 januari 2017? Det får alla medarbetare på arbetsmarknadsförvaltningen, utom support, veta i dag den 15 december. Enhetscheferna informerar sina nya medarbetare i ett mejl som går ut klockan 15:00.

De nya verksamheterna och enheterna ska arbeta i en processorganisation med multiteam över enhets- och verksamhetsgränser.

Det övergripande målet är att minska arbetslösheten i Helsingborg.

Den nya organisationen börjar gälla från den 2 januari 2017.  Support kommer att organisera sig först i januari. Därför är det ännu inte klart med enhetsindelningen där.

Efter jul och nyår börjar arbetet med att forma det nya arbetssättet utifrån ”arbetskartan”, det vill säga hur vi ska jobba processorienterat med invånaren som medskapare.

De nya enhetscheferna är fullt ansvariga för sin personal från årsskiftet.

Arbetskartan för arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetskartan för arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetskartan som pdf: arbetskarta-ny-processorganisation

Ett steg i taget
Samtidigt är allt långt ifrån klart när det gäller till exempel lokaler och verksamhetssystem. Under januari ska därför alla arbeta på som vanligt på samma plats som tidigare. Successivt börjar vi jobba på nytt sätt, ett steg i taget.

Ledningsgruppen för verksamhetsområdena har arbetat fram organisationsskisserna och enhetsindelningen efter att ha stött och blött med utgångspunkt i nämndens mål, direktiv för de olika verksamheterna samt invånarprocessens beslut.

En central aspekt har varit att arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta processorienterat med invånaren som medskapare.  Cheferna har också tagit hänsyn till intresseanmälningarna som alla medarbetare haft möjlighet att lämna in.

I vuxenutbildningsverksamheten har ett förslag kommit ut via mejl för synpunkter hos medarbetarna. I arbetsmarknadsverksamheten och ekonomiskt bistånd har det varit möten och dialog med personalen som viktiga delar i processen med organiseringen.

Organisationsskisserna
Här hittar du organisationsskisserna och medarbetarindelningen.  Enhetsnamnen är inte helt klara utan något som verksamheterna kommer arbeta vidare med.

organisering-arbetsmarknad

organisering-ekonomiskt-bistand

organisering-vuxenutbildning

Organiseringen i ekonomiskt bistånd är beroende av hur det går med den kommande gemensamma ingången, samarbetet med kontaktcenter, dagjour med socialförvaltningen samt digitala e-tjänster och kommer justeras efterhand under nästa år.

Även de andra verksamheterna kommer utvecklas över tid utifrån omvärld, kunskap och erfarenheter.

Du hittar listorna på vilka medarbetare som ingår var i vår gemensamma mapp Allmänt/enhetsindelning inför 2017.

Vad händer nu?
Under hösten har det varit mycket fokus på organisering. Framöver kommer alla medarbetare tillsammans forma arbetssättet hur vi ska jobba processinriktat med invånaren som medskapare.

Det är hur vi jobbar och förnyelsen av vår kultur som kommer avgöra om vi lyckas.

Maria Hällstig, tf. verksamhetschef arbetsmarknad

Inga-Lill Andersson, verksamhetschef ekonomiskt bistånd

Fredrik Rösténius, verksamhetschef vuxenutbildning

Petra Malmgren, verksamhetschef support

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *