Klart med nya support

Efter samverkan och förhandling med de fackliga organisationerna är supports nya organisation klar. Den gäller från den 1 april. Support kommer att bestå av tre enheter. En av dem är helt ny och där placeras ansvaret för IT- och fastighetsfrågor, verksamhetssystem samt vaktmästeri. En ny enhetschef ska rekryteras.

Medarbetarna i support har diskuterat fem olika förslag på arbetsplatsträffar. Tre kom från ledningen, två från medarbetarna själva.

Nämnden till ekonomi

Verksamhetschef Petra Malmgren stannade till slut för ett förslag från medarbetarna som arbetar med nämnden, diariet, service och upphandling.

Dessa frågor kommer nu att sortera under ekonomi- och administrationsenheten.

– Nämndsfrågorna ligger närmast ekonomichefen som även ansvarar för upphandlingsfrågorna, säger Petra Malmgren.

Controllers till HR och kommunikation

En annan nyhet är att HR-chefen även blir chef för förvaltningens tre verksamhetscontrollers. I denna enhet finns, precis som tidigare, även kommunikatörerna och HR-konsulterna.

– De tre kompetenserna kan tillsammans stärka varandra och ha en helhetssyn i utvecklingsarbetet. HR och verksamhetscontrollers ingår i verksamheternas ledningsgrupper vilket också kan förstärka deras arbete, framhåller Petra Malmgren.

Utvecklingsstaben med sex strategiska utvecklare sorterar direkt under supports verksamhetschef i sällskap med de tre enhetscheferna.

Under rekryteringsprocessen av enhetschef för IT- och fastighetsenheten går Mostafa Salahshour, projektledare i gamla kvalitet och styrning, in som tillförordnad enhetschef för IT-service, fastighet, vaktmästeri och verksamhetssystem.

Support kommer också att rekrytera en ny IT-strateg, en fastighetsansvarig samt en kommunikatör. Rekryteringen av en ny ekonom pågår.

Totalt arbetar 44 medarbetare i support.

Text: Nina Gregoriusson

Här kan du hämta organisationsskissen för support.  organisering-support-2017

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *