Klart med nya enhetschefer

Nu är det klart vilka som blir enhetschefer på arbetsmarknadsförvaltningen från den 1 januari 2017. En förändring i det ursprungliga bemanningsförslaget är att ekonomiskt bistånd får en extra chefstjänst på visstid under 2017. Därmed blir det under en övergångstid fyra chefer inom detta område i stället för tre.

Edith Szinte, idag enhetschef inom utredningscentrum, blir en av de nya enhetscheferna inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Studio -e.

Edith Szinte, idag enhetschef inom utredningscentrum, blir en av de nya enhetscheferna inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Studio -e.

Nyhet från intranätet Insikten.  Publicerad 26 oktober 2016

Här är alla cheferna i nya organisationen.

Support
Petra Malmgren, verksamhetschef

Enhetschefer:
Annette Birr
Björn Olsson
Vakant ekonomichef (rekrytering pågår).

Arbetsmarknad
Maria Hällstig, tf. verksamhetschef

Enhetschefer:
Anna-Carin Mortenlind
Ann-Charlotte Gezelius
Anette Frii
Carina Larsson
Ingrid Olin-Månsson
Lotta Engstrand
Mari Nidesjö
Smiljana Jörliden

Vuxenutbildning
Fredrik Rösténius, verksamhetschef

Enhetschefer:
Claes Calmram
Carl Lundgren
Eva Linnér
Sasa Materic
Susanna Honegger

Ekonomiskt bistånd
Inga-Lill Andersson, verksamhetschef

Enhetschefer:
Edith Szinte
Karin André
Veronica Andersson
Vakant: visstid enhetschef 2017

Varför blir det en extra chefstjänst inom ekonomiskt bistånd?
– Vi har gjort bedömningen att vi under en övergångstid 2017 behöver förstärka med en extra chefstjänst inom ekonomiskt bistånd. Vi behöver skapa förutsättningar för ett bra ledarskap och bättre möjliggöra utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd, säger förvaltningschef Jesper Theander som tog beslutet i början av denna vecka.

Alla namn var inte klara när det var dags att MBL-förhandla med Vision om chefstillsättningarna den 24 oktober. Själva förhandlingen med Vision fortsätter därför den 15 november.

Vid samverkan med övriga fackliga organisationer den 25 oktober var bemanningsförslaget klart och slutade i enighet. Det var då bestämt att ekonomiskt bistånd får ytterligare en enhetschef. En förändring som uppskattas av facken.

Den extra enhetschefstjänsten på visstid ska utannonseras.

Enhetscheferna på arbetsmarknadsförvaltningen får efter förändringen personalansvar för cirka 20 medarbetare, plus eller minus fem. Supports chefer får färre medarbetare per chef då deras uppdrag ser annorlunda ut.

Chefspusslet har lagts av en arbetsgrupp bestående av Jesper Theander, Maria Hällstig, Fredrik Rösténius, Maria Skoglund, Inga-Lill Andersson Annette Birr och Johanna Eriksson.

Alla enhetschefer lämnade in intresseanmälningar. Två av våra nuvarande enhetschefer kommer inte att vara chefer i den nya organisationen. Det är Lena Persson, enhetschef inom utredningscentrum och Håkan Claesson, enhetschef inom entrén/lärcentrum. De kommer fortsätta att arbeta med övergripande arbetsuppgifter inom ekonomiskt bistånd respektive vuxenutbildningen. Detaljerna i detta blir klart efter dialog med ny verksamhetschef.

Hur har ni kommit fram till beslutet?
– Vi har gjort placeringen utifrån att helheten ska fungera, intresseanmälningarna, verksamheternas ramar och behov samt personlighetsprofil. Alla har accepterat sin placering och de fackliga organisationerna hade vid samverkan inget att invända mot förslaget. Vi kunde därmed ta ett enhälligt beslut om bemanningsramarna men förhandlingen med Vision återstår, säger HR-chef Annette Birr.

Det blev också ett enigt beslut vid samverkan om att erbjuda Maria Hällstig uppdraget som tillförordnad verksamhetschef för arbetsmarknad under tiden 17 oktober 2016-30 juni 2017. Under denna tid ska verksamhetschefen rekryteras. Samt att Annika Kurtsson blir tillförordnad enhetschef för samhällsuppdrag och arbete under tiden 17 oktober 2016 – 31 december 2016.

Vad händer nu?
– De nya ledningsgrupperna kommer nu att träffas för att förbereda inför den nya organisationen som träder i kraft den 1 januari 2017. När det är klart med placeringen av medarbetarna kommer även dessa att delta i arbetet med att utforma de nya verksamheterna, nya arbetsmetoder med mera tillsammans med invånare, säger Jesper Theander.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *