Invånare tyckte till om hur vi jobbar

Bengt Nilsson Är det lätt att söka ekonomiskt bistånd? Förstår du hur en guide på arbetsmarknadsförvaltningen arbetar? Är det enkelt att söka vuxenutbildning?

Den 20 april träffade förvaltningens utvecklingsgrupp invånare för ytterligare en workshop på kompetenscenter Norrehed.

Huvudtemat var arbetsmarknadsförvaltningens nya organisation.

Workshopen öppnades av invånaren Bengt Nilsson, som ses på bilden. Upplägget för dagen bestod av diskussioner som berörde olika teman. Arbetsmarknad, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd.

Totalt medverkade cirka 30 personer med en jämn balans mellan invånare och medverkande tjänstemän.

Påståenden för att väcka diskussion

Enkelt att söka ekonomiskt bistånd?

Respektive bord hade varsitt påstående som syftade till att väcka diskussion.

På bordet som handlade om ekonomiskt bistånd stod det ”Det är enkelt att söka ekonomiskt bistånd.”

Bordet för arbetsmarknad hade påståendet ”Jag förstår hur en guide arbetar inom arbetsmarknadsförvaltningen.”

Vid vuxenutbildningsbordet utgick diskussionerna från ”Det är enkelt att söka vuxenutbildningen samt förstå vad de kan erbjuda mig.”

Lätt att förstå vad vuxenutbildningen kan erbjuda?

Det blev bra diskussioner. Invånarna som var med kom med flera goda tankar, idéer och förslag på hur förvaltningen kan utvecklas.

Efter förmiddagens workshop samlades utvecklingsgruppen för att summera dagen. En del invånare medverkade också.

Vi återkommer med en utförlig sammanställning av workshopen.

Foto: Samir Kafedzic