Huvudhandläggare blir guide

Skyltar som visar vägen. Foto:Peter Brinch

Efter dialog och processande med invånare och medarbetare i utvecklingsgruppen har ett namn på funktionen huvudhandläggare/kontaktperson blivit klar. Funktionen ska kallas guide. Det är inte någon tjänstetitel eller yrkesnamn, utan är den som har den huvudsakliga kontakten med invånaren och guidar denne, med stöd av kompetenser i multiteam, mot arbete, studier eller annan egen försörjning.

Sedan besluten i invånarprocessen i juni och september vet vi att de invånare som vänder sig till oss i möjligaste mån ska ha en huvudsaklig kontakt och inte flera olika.

Vi i organisationen ska samarbeta utifrån invånarens behov med våra olika kompetenser i multiteam, men det är en person som har kontakten med invånaren och guidar denne mot arbete, studier eller annan egen försörjning. Och nu heter den funktionen alltså guide.
Det är två dialogmöten med invånare och medarbetare i utvecklingsgruppen som har lett fram till namnet.

– Vi hade en konstruktiv och spännande dialog med invånare och medarbetare kring funktionen, det kom fram flera förslag och värdefulla tankar, berättar Samir Kafedzic, strategisk utvecklare och medlem i utvecklingsgruppen.

– De mest frekventa namnen som kom upp i dialogen var tre –  guide, mentor, samordnare. Även handläggare kom upp, men det tyckte många var svårt att hålla isär från arbetsförmedlingen.

Namnet tydliggör funktionen – guiden ”guidar” invånaren mot jobb eller studier eller steg på vägen dit.

Beslutat den 12 december
Förslagen diskuterades i förvaltningens ledning som fattade beslutet guide utifrån förslagen den 12 december.

– Det här är inte någon yrkestitel, vilket är viktigt att var tydlig med, säger Annette Birr, HR-chef. Det är när du går in i rollen som guide som det är det namn vi använder gentemot invånarna, men du är fortfarande till exempel studie- och yrkesvägledare.

– Jämför till exempel med att vi har socialsekreterare idag som fungerat som ungguider, eller som när en lärare kan ha funktionen mentor för några elever.

Hur välja?
Hur man ska välja guide och hur samarbetet i multiteamen ska se ut är inte färdigt utan något som kommer formas efter årsskiftet.

I en av handlingsplanerna arbetar just nu en arbetsgrupp med hur valet av guide ska gå till och planen är att ett förslag kring det ska vara färdigt i januari.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *