Hur ska ”alla” få guide?

Nu finns en strategi för hur de som ännu inte har fått någon guide ska få det på sikt. Strategin innebär till exempel att de som läser sfi och har försörjningsstöd kan få sin guide inom vuxenutbildningen, att anställa mer personal och att frigöra resurser inom verksamhetsområde arbetsmarknad genom mer externa insatser. Inom vuxenutbildningen, där guide är frivilligt, ska vi identifiera vilka behov som finns hos de som studerar har för att se vilket stöd som de kan behöva. Strategin är beslutad av strategiska ledningsgruppen den 6 mars.

Alla som söker försörjningsstöd ska på sikt ha en guide som arbetar med planering och motivation mot arbete och egen försörjning.

Fjortonhundra invånare som söker försörjningsstöd har fått guide redan. Idag saknar cirka 900 av dem som söker försörjningsstöd guide och har nu ett uppehåll i uppföljningen av sin planering.  Av dessa läser cirka 300 sfi. Utöver det finns 400 kompletteringsärenden (det innebär att försörjningsstöd kompletterar annan inkomst, t ex lön eller a-kassa) .

-Vi tog upp frågan om hur vi ska få guider till alla i strategisk ledningsgrupp och landade i att inventera vilka som inte har guide idag utifrån ett underlag som redan finns för att se hur vi ska prioritera och fördela guideuppdragen framöver, säger Maria Hällstig, tf verksamhetschef för arbetsmarknad.

-Utöver det är tanken att de 300 som läser sfi och har försörjningsstöd ska kunna få sin guidefunktion inom vuxenutbildningen. Vi kommer att anställa mer personal samt köpa insatser från externa leverantörer så att fler resurser inom arbetsmarknad kan komma igång och guida – för att skapa förutsättningar att kunna erbjuda guide till alla, säger Maria.

Inom vuxenutbildningen ska man också kunna få en guide, men alla kommer inte vilja eller behöva någon.

– I vuxenutbildningen kommer alla studerande som önskar en guide kunna få det utifrån behov. Vi kommer nu att inventera hur behoven hos våra studerande ser ut så att de som behöver guider ska kunna få det, säger Fredrik Rösténius, verksamhetschef vuxenutbildning.

Utöver detta ska kompletteringsärenden inom försörjningsstöd inventeras för att se på vilket sätt dessa invånare skulle kunna guidas mot egen försörjning framöver.

*Guide = en funktion som guidar invånare vi möter mot arbete, studier eller annan egen försörjning. Guiden är ingen yrkestitel utan kan ha varierad bakgrund och kompetens.

Se mer nedan om mer detaljer i strategin för att säkerställa guide.

Strategi för att säkerställa guide  – beslut strategisk ledningsgrupp 6 mars 2017

Det är 1400 invånare (som söker försörjningsstöd) som har fått guide i verksamhetsområde arbetsmarknad. Niohundra står på kö. Av dessa läser 300 sfi, grundinställningen är att dessa personer ska ha sin guide där. Det är 600 invånare som inte har fått någon guide vilket innebär att de har ett uppehåll i uppföljningen av sin planering.  Verksamhetsområde arbetsmarknad har gjort en grovsortering utifrån behov på de 600 som inte har fått guide.  Inom vuxenutbildningen har ingen invånare fått någon guide.

Strategin framåt för guidefunktion för alla:

  1. Inventera de personer som inte har guide idag, såväl inom verksamhetsområde arbetsmarknad som inom verksamhetsområde vuxenutbildning (i vux är det dock frivilligt med guide – såvida man inte också har försörjningsstöd – men behoven behöver identifieras för att säkerställa att invånarna kan ta sig igenom sin utbildning på ett bra sätt) – se nedan för tidplan och ansvar.
  2. Anställa tio tjänster som kan fungera som guider.
    Ansvar: HR och kommunikation (Annette Birr, Jenny Andersson) i dialog med verksamhetschefer diskutera formen för rekrytering utifrån behov.
    När? Påbörja i april och färdigt i maj.
  3. Köpa insatser från externa aktörer för att verksamhetsområde arbetsmarknad ska kunna fokusera mer på planering- och motivationsarbetet.
    Ansvar: Maria Hällstig och Ann Abrahamsson.
  4. Fortsatt dialog och samarbete med arbetsförmedlingen kring insatser för dem i UGAN, JOBEN och nyanlända. Ansvar: Maria Hällstig och Ann Abrahamsson.

Tidplan och ansvar för inventering utifrån behov av guide.

Målgrupp När Ansvarig
600 försörjningsstödstagare saknar guide Dessa inventeras med start 7 mars. Klart 7 april. Controllers, support
300 försörjningsstöd som läser sfi saknar guide Grundinställningen är att de ska ha sin guide i sfi: n
Klart 7 april.
Controllers, support
Övriga som studerar inom vuxenutbildningen (frivilligt) Dessa inventeras med start 7 mars. Klart 30 april. Susanna H och Håkan C och Eva S
400 kompletteringsärenden inom försörjningsstöd Dessa inventeras med start 7 maj. Klart 7 juni. Controllers, support

Strategisk ledningsgrupp 6 mars 2017.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *