Enhetsindelning på gång

Nu är de nya verksamhetsdelarna på gång – ambitionen är att alla medarbetare får besked om enhetsindelning senast den 16 december

En människa ritar på ett papper. Fotograf: Anna Olsson

Ledningsgrupperna för arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning har varit på internat för att planera hur de olika verksamhetsdelarna ska organisera sig.  Verksamhetsområde support har valt att lägga sin planering och organisering till efter årsskiftet och därför får de medarbetarna inga nya organisationsförslag (inom sin verksamhetsdel) före jul.

På internaten berörde ledningsgrupperna på olika sätt enhetsindelning, ledarskap, mål för våra nya verksamheter.  Det har de nu jobbat vidare med. Se längre ner om du vill veta mer.

Vuxenutbildningsverksamheten har tidigare denna vecka kommit med ut med ett förslag, som de medarbetare som ska jobba inom den delen, nu får ge synpunkter på (läs mer längst ner på sidan om du är mer intresserad av förslaget).

Ambitionen är att alla ska få besked om enhetsindelning och organisation inom respektive verksamhet (utom support) senast den 16 december.

Från verksamhetsområde arbetsmarknads internat. Foto: Maria Hällstig

Arbete i full gång! Bild från verksamhetsområde arbetsmarknads internat. Foto: Maria Hällstig

Här kan du läsa korta punkter vad ledningsgrupperna har jobbat med på internat som de varit på:

Arbetsmarknad

Nya ledningsgruppen för arbetsmarknad arbetade tillsammans med de strategiska utvecklarna Ann Abrahamsson och Samir Kafedzic med:

-ledarskapet, varandras starka och svaga sidor

-påbörjade att sätta mål

-gruppering utifrån invånarnas behov och hur verksamheten kan organisera sig påbörjades

-medarbetare och invånare ska involveras i förslag till organisering

-målet är att förslag om organisation och enhetsindelning ska vara klart 16 december

-samverkan med ledningsgrupp för ekonomiskt bistånd på internatet

Ekonomiskt bistånd

Nya ledningsgruppen för ekonomiskt bistånd arbetade tillsammans med Annette Birr, avdelningschef HR och kommunikation, samt Else Ahlgren, strategisk utvecklare med:

-tillbakablick – hur invånarprocessen startade och varför

– påbörjade måldiskussion

-påbörjade diskutera organisering utifrån individen när den söker sig till ekonomiskt bistånd

-mottagning och löpande försörjningsstöd ska gå ihop och samtidigt ska e-tjänst för försörjningsstöd komma igång och arbetsrutiner för detta

– medarbetare ska involveras i förslag till organisering

– ska jobba mer med ledarskapet framöver

-målet är att förslag om organisation och enhetsindelning ska vara klart den 16 december

-samverkan med ledningsgrupp för arbetsmarknad på internatet.

Max Kvilling, strategisk utvecklare och Karina Nilsson, controller, deltog vid vissa delar av internatet.

Vuxenutbildning

Nya ledningsgruppen för vuxenutbildning, där Håkan Claesson och Katarina Björkman också kommer ingå utöver enhetschefer, deltog på internatet tillsammans med Nadine Khalil, strategisk utvecklare samt Eva Svensson, controller vux.  De arbetade med:

– förslag till mål för verksamheten

-hade diskussioner kring invånarens väg in i vuxenutbildningen

-började diskutera för att framöver kunna landa i ett förslag på organisering som medarbetarna ska ge synpunkter på

– har också med sig att all vuxenutbildning samlas under ett tak från augusti 2017

– ska jobba mer med ledarskapet framöver

-målet är att förslag om organisering och enhetsindelning ska vara klart den 16 december

Support

Support kommer byggas upp efter årsskiftet. Support har inte haft något internat.
Arbetet med hur enhetsindelning och organisering ska se ut är inte påbörjat.

Förslag vuxenutbildning  – läs mer här

Mejl:

till-alla-medarbetare-inom-det-nya-verksamhetsomradet-vuxenutbildning-bilaga

Organisationsförslag

forslag-organisering-vuxenutbildning

Mål förslag

forslag-mal-verksamhetsomrade-vuxenutbildning-2017

Enhetsförslag

Se mer i vår gemensamma mapp G Allmänt Enhetsindelning inför 2017

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *