E-tjänst för att söka försörjningsstöd

Nästa år kan helsingborgarna söka ekonomiskt bistånd digitalt via en e-tjänst. Invånaren ska få svar om det blir pengar så fort som möjligt. Beslut inom 24 timmar är målet.

michaela-sarvik_insikten-stor

Michaela Sarvik, IT-projektledare för att införa digital ansökan i försörjningsstödet. Foto: Pernilla Ringström

Michaela Sarvik på arbetsmarknadsförvaltningen är IT-projektledare för projektet digital ansökan. Till sin hjälp har hon en projektgrupp och en testgrupp.

De har jobbat med frågan sedan i maj i år.

– Den tekniska lösningen håller tidplanen. E-tjänsten kommer att vara tekniskt klar att levereras till den 31 december även om vi i dagsläget jobbar med oönskade fel vars lösning dröjer, säger Michaela Sarvik.

Rutiner inte klara
Tekniken är en sak. Men det måste också finnas en mottagande organisation som kan ta emot e-tjänsten och börja arbeta med den.

Där är vi inte riktigt än på grund av den pågående omorganisationen på arbetsmarknadsförvaltningen. Bemanningen av det nya verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd blir klart först i mitten av december, när detta skrivs.

– Vi kan givetvis inte driftsätta något som förvaltningen inte kan hantera. Därför kommer vi att införa e-tjänsten stegvis i takt med att de som ska hantera ansökningarna har satt sina rutiner, förklarar Michaela Sarvik.

Tanken är att börja med en testgrupp i januari.

Arbetsmarknadsnämndens mål är att hälften av alla ansökningar om ekonomiskt bistånd ska gå via e-tjänsten år 2017. Ännu fler, 75 procent ska söka digitalt 2018 och 90 procent 2019.

Beslut inom 24 timmar är målet
Invånaren ska få ett beslut på sin ansökan så snabbt som möjligt, inom 24 timmar, om det inte finns anledning till fördjupad utredning. Det beslutade strategiska ledningsgruppen den 12 december.

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd ska också samarbeta med Kontaktcenter. Det kan handla om bemanning och att invånarna ska kunna få stöd och hjälp innan de ansöker.

– Vi ska göra vårt yttersta för att få personer att söka via e-tjänsten men vi kommer alltid ha invånare som inte kan eller vill söka via e-tjänsten. Det behöver finnas möjlighet att söka på annat sätt parallellt för vi kan aldrig neka någon att söka, säger Inga-Lill Andersson.

Det finns redan en e-tjänst för att följa sitt ärende inom försörjningsstödet. Cirka 600 personer använder tjänsten av totalt 2 400 ärenden per månad.

– Jag tror att fler kommer att använda tjänsten när det även går att söka digitalt, säger Björn Olsson, chef för kvalitet och styrning och projektägare. Man kan jämföra med deklarationen. Du kunde inte deklarera alla delar digitalt från början. När du kan göra allt blir det intressant för fler att använda tjänsterna.

Vana vid digital teknik
Hur pass vana är de som söker och har försörjningsstöd att använda digital teknik? Det har Michaela Sarvik undersökt. Slumpvis utvalda personer i receptionerna för försörjningsstödet fick svara på frågor om datorvana, om de hade bank-ID, använde mobilen till digitala tjänster med mera.

– Svaren vi fick visade att de allra flesta var mycket väl förtrogna med digital teknik och använde datorn eller mobilen till ansökningar och olika ärenden, säger Michaela Sarvik.

Nu fortsätter arbetet med att finslipa e-tjänsten.

– Vi släpper den inte förrän rutinerna är på plats inom ekonomiskt bistånd. När vi testar tjänsten på mindre grupper får vi veta om den fungerar som vi vill och rätta till eventuella barnsjukdomar.

Har du frågor? Kontakta Michaela Sarvik, michaela.sarvik@helsingborg.se

Text: Nina Gregoriusson

Projektgruppen för digital ansökan
Michaela Sarvik, IT-projektledare
Anna Ekberg, IT-administratör
Ingela Svensson, IT-administratör
Anna Sköld, sakkunnig
Lena Persson, enhetschef utredningscentrum
Tina Alexon, assistent
Jenny Andersson, informationsansvarig
Karina Nilsson, verksamhetscontroller
Johanna Wallberg, IT-utvecklare
Lars-Åke Nilsson, IT-strateg

Testgruppen består av tio personer från mottagningen och utredningscentrum.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *