Chefsförändringar från 2017

Från och med årsskiftet kommer nuvarande cheferna Maria Skoglund, Björn Olsson och Susanna Honegger inte vara chefer längre. En annan kommande förändring är att Marie Nordstedt går in som tillförordnad enhetschef under 6 månader i ekonomiskt bistånd, och att Annika Andersson ska gå in som tillförordnad enhetschef för studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningsverksamheten.

Det sker förändringar för såväl medarbetare som chefer inför vårt nya arbetssätt som vi går in i att börja forma efter årsskiftet. Några som dagsläget är chefer kommer inte att vara det nästa år. Och ett par medarbetare går in som enhetschefer tillfälligt.

Maria Skoglund slutar vara verksamhetschef efter årsskiftet. Idag är hon chef över all verksamhet inom entrén.
Maria kommer ingå som stödfunktion i support och ha Annette Birr som chef från 2 januari. Maria kommer inledningsvis stödja förvaltningen och verksamheterna i samarbetet med kontaktcenter, utvecklingen av dagjour med socialförvaltningen samt utvecklingen av den kommande gemensamma ingången.

Björn Olsson har kommit överens med Jesper Theander att inte vara chef för avdelningen för kvalitet och styrning inom support från 2 januari 2017. Från 2017 kommer Björn att arbeta inom support som verksamhetscontroller för arbetsmarknad.

Susanna Honegger, idag chef inom lärcentrum, kommer inte vara enhetschef i den nya organisationen. Susanna går i pension i september 2017. Exakt vad Susanna ska göra fram till dess är inte klart i dagsläget.

Annika Andersson, studie och yrkesvägledare, entrén, som under året har varit tf enhetschef för sfi-mottagningen, blir tillförordnad enhetschef för studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningsverksamheten innan rekrytering av enhetstjänsten är klar.

Inom ekonomiskt bistånd kommer Marie Norstedt, idag socialsekreterare på utredningscentrum, att vara tf enhetschef under 6 månader då verksamheten behöver extra stöd i övergångsfasen till vårt nya arbetssätt.

Tidigarepublicerad information om chefer i nya organisationen hittar du här:

de-foreslas-leda-amf-2017-nyhet-insikten-2016
klart-med-nya-enhetschefer-insikten-okt-2016

marie-nordstedt-dec-2016Marie Norstedt ska gå in tillfälligt som chef i
verksamheten ekonomiskt bistånd efter årsskiftet.
Foto: Jenny Andersson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *