Bemanningsprocessen

Vilken organisationsdel ska jag tillhöra? Senast den 11 november får du besked av din närmsta chef vilken verksamhetsdel du föreslås tillhöra i den nya organisationen. Efter hand sombeslut fattas kommer du få besked om hur övergången till den nya organisationen kommer att gå till. I december kommer alla ha fått ett besked.

Nyhet från intranätet Insikten om bemanningsprocessen. Från 9 november 2016.

Nu får alla veta vilken verksamhetsdel man kommer tillhöra efter årsskiftet. De nya ledningsgrupperna träffas nu för att – utifrån mål, helhet och förslag på direktiv- ge förutsättningar för att du och invånare ska forma de nya verksamhetsdelarna, säger Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör.

– Tills vi har kommit längre i det arbetet vill jag att ni alla jobbar på som vanligt med invånaren i fokus, säger Jesper.

– Alla har inte fått den verksamhetsdel som de har visat intresse för, även om vi i möjligaste mån har försökt tillgodose intresse och anställningsavtal, säger Annette Birr, HR-chef.

– De flesta har tagit chansen att berätta vad man är intresserad av och det är bra input till ditt nästa medarbetarsamtal med din kommande nya chef samt din utveckling inom förvaltningen. Sammantaget har vi nu också fått en helt annan helhetsbild av vår samlade kompetens och ambitioner, säger Annette.

Jobba vidare
De nya ledningsgrupperna kommer att åka i väg på internat och jobba vidare med hur vi ska arbeta framåt. Som grund har ledningsgrupperna de nya förslag till beslut om inriktning för ledarskap, uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna som strategiska ledningsgruppen beslutade om i måndags.

När förslaget har samverkats och förhandlats fackligt kan beslutet fastställas.

– Medarbetare i förvaltningen involveras i hur vi ska jobba i vårt nya processinriktade arbetssätt på olika sätt. Det är arbetskartan – hur vi ska jobba – som är det centrala för förändringen vi vill göra för invånarnas bästa, säger Jesper Theander.

multiteam

Här är en del av den kommande arbetskartan för arbetsmarknadsförvaltningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *