Om oss

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och vuxenutbildning. Utöver det samordnar vi också migrations- och etableringsfrågor, stadsdelsarbete och arbetet med att minska arbetslösheten i Helsingborg.

Två medarbetare från arbetsmarknadsförvaltningen - Elisabeth och Joakim. Foto: Studio-e.

Två medarbetare från arbetsmarknadsförvaltningen – Elisabeth och Joakim. Foto: Studio-e.

Huvudmålet för arbetsmarknadsförvaltningen är att invånare i Helsingborg ska få arbete och försörja sig själva. För att nå det målet arbetar vi på flera sätt, till exempel med olika arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Det är också till arbetsmarknadsförvaltningen du vänder dig för att söka försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). Vi samarbetar med flera olika förvaltningar i staden och med exempelvis arbetsförmedlingen, näringslivet och Familjen Helsingborg.

Vår verksamhetsidé, som leder oss i arbetet, är att alla vuxna invånare, utifrån sin förmåga är delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning. All verksamhet ska ha individen i fokus, vi ska samverka internt och externt samt underlätta invånares valfrihet för ett vuxenliv i arbete.

Kontakt

Vänd dig till någon av redaktörerna på bloggen om du vill komma i kontakt med oss

nina.gregoriusson@helsingborg.se

edin.tucalija@helsingborg.se

Behöver du stöd eller service från någon av arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter i Helsingborg finns mer information på helsingborg.se

Organisationsschema: organisationsschema-arbetsmarknadsforvaltningen-2017-a4

Arbetskarta – hur vi jobbar: arbetskarta-arbetsmarknadsforvaltningen-2017